Eindresultaat 2019

Wordt geplaatst na Platformvergadering IHT d.d. 20 mei 2019.

 

Presentatie spreker Hans van der Veen
Zie tabblad ‘persbericht’ voor meer informatie.

 

 

Workshop 1: IHT samenwerking met regionaal ziekenhuis/1e hulp
Workshopleiders Cherryl van Als (Medisch Centrum Leeuwarden.) en Sita Roorda (GGZ Friesland – gespreksleider Lianne Boersma (GGZ Friesland)
Samen de beste zorg optuigen, hoe werkt dit in de praktijk richting IHT en het ziekenhuis? Wat heeft de patiënt hieraan, hoe kan de zorg worden verbeterd en hoe past dit alles in het IHT-model? Of dient het model te worden bijgeschaafd?

Zie presentatie: pp IHT-symposium samenwerking regionaal ziekenhuis

Workshop 2: IHT samenwerking gemeente/sociale wijkteams
Workshopleiders Charlotte Gabriël (GGZ Delfland en Margreet van Hemmen (wijkteam Delft) – gespreksleider Hans van Beusekom (GGZ Delfland)
Op welke manier zouden wij de samenwerking met IHT en gemeente/sociale wijkteams kunnen veranderen zodat het meerwaarde heeft voor de patiënt die in ons gezamenlijk proces terecht is gekomen en wat zou dit betekenen voor het model? Denk met ons mee voor een gezamenlijk mogelijk antwoord.

Zie presentatie: IHT en het wijkteam IHT congres

Workshop 3: IHT samenwerking met de meldkamer
Workshopleiders Saskia Molema (Meldkamer), Anne Kadijk (GGZ Friesland) en Sietze Ketelaar (GGZ Friesland) -gespreksleider Anita Zeeman (GGZ Friesland)
In deze workshop gaan we de intensieve samenwerking met de meldkamer bespreken en bekijken of de huidige samenwerking en zorg ook geoptimaliseerd kan worden volgens het IHT-model. Welke voordelen heeft de patiënt aan onze samenwerking en waar liggen de evt. verbeterpunten?

Zie presentatie: 2019-02-14 Workshop IHT Samenwerking met Meldkamer

Workshop 4: IHT samenwerking met de huisarts
Workshopleiders Ellen Moorman (POH GGZ in huisartsenpraktijk en GGZ Drenthe) en Jelmer Tichelaar (GGZ Drenthe) – gespreksleider Jasper Klaver (GGZ Drenthe)
Met elkaar gaan we bekijken wat de volgende stappen zijn om de samenwerking te verbeteren. Hoe en waar zou jij de samenwerking zoeken? Denk met ons mee en pas het aan in het IHT-model of laat het IHT-model up to date worden zodat ook deze externe samenwerking beter gaat werken.

Zie presentatie: 

Workshop 5: Samen beslissen voor wat werkt en wat niet
Workshopleiders Margot Metz (GGZ Breburg) en Marjolein Windrich (GGZ Breburg) – gespreksleider René Voesenek (GGZ Breburg)
Positieve resultaten van IHT interventies worden sterk bepaald door de manier waarop de IHT professional, cliënt en diens naasten samenwerken. Samen beslissen op basis van gemeten uitkomsten is een methodische invulling van deze samenwerkingsrelatie die zelfs – of beter gezegd juist – in een crisissituatie uitstekend toegepast kan worden.
De bijdrage van de ervaringsdeskundige gaat in op de elementen van de herstelvisie, waarmee de methode van samen beslissen als een logische aanvulling op het IHT-model kan worden gezien. Vervolgens lichten we toe de methodische aanpak van samen beslissen, reiken we de deelnemers een praktische tool aan en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Zie presentatie: IHT_SamenBeslissen met informatiebronnen_def

Workshop A: IHT Jeugd
Workshopleiders Carla Triepels (Karakter) en Martine Bindels (Karakter)
Beter worden doe je als jongere thuis, samen met je eigen ouders/opvoeders en dat is precies wat IHT Jeugd uniek maakt! Maak kennis met onze visie, werkwijze en ervaring vanuit Karakter.

Zie presentatie: PP symposium IHT Jeugd

Workshop B: Startend IHT team
Workshopleiders Mariëlle Hendriksen (Dijk en Duin) en Alette Ruiter (GGZ Noord-Holland Noord)
Werk je in een startend team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop worden o.a. besproken, de werktijden, FTE, werkgebied en patiëntenaantallen. Hoe pak je de implementatie wel of toch beter niet op?

Zie presentatie: workshop IHT dag startend IHT team 7 maart 2019 definitief

Workshop C: De rol van de verpleegkundige specialist
Workshopleiders Tineke Wiarda (GGZ Friesland) en Kirsten Nederveen (GGZ Centraal)
Welke rol heeft de verpleegkundige specialist in een IHT-team? Vanuit GGZ Friesland en GGZ Centraal worden gezamenlijke ervaringen gedeeld.

Zie presentatie: PP IHT vpk spec