Werkwijze IHT-Bord

Iedere werkdag worden ‘s ochtends alle patiënten van het IHT-team besproken aan de hand van het IHT-bord. Tijdens deze bespreking vindt de overdracht vanuit de crisisdienst plaats en zijn zoveel mogelijk teamleden aanwezig. In ieder geval de psychiater en de teamleider/- coördinator en daarnaast een vertegenwoordiger van de opnamekliniek. Tevens wordt er op een (zeker in de beginfase) gezamenlijke caseload aangestuurd om continuïteit te waarborgen. Twee maal per week vindt er een uitgebreider IHT-bord overleg plaats, waarin niet alleen de afspraken worden geëvalueerd, maar ook de planning voor de komende dagen wordt gemaakt. Daarnaast  wordt de voortgang besproken en indien nodig het beleid bijgesteld. Naast de aandacht voor de patiënt is er oog voor het systeem en voor de sociale problemen. Patiënten worden alleen van het IHT-bord gehaald tijdens het ochtendoverleg. Indien er geen consensus is, beslist de arts/psychiater in overleg met de patiënt en diens familie/naastbetrokkenen.

Aansluitend vindt eenmaal per week intervisie plaats aan de hand van casuïstiek.

IHT-bord:

  • naam, geboortedatum en datum aanmelding
  • reden aanmelding
  • fase: assessment/IHT/opname
  • interventies
  • individueel sociaal netwerk
  • juridische status
  • verwijzer
  • planning en weekendplanning
  • ZAG (Zorg Afstemming Gesprek) planning

   Als aanvulling voor sommige IHT-teams:

  • suïciderisico
  • veiligheidsrisico huisbezoek
  • status signaleringsplan
  • somatische screening
  • aantal weken dat men in zorg is bij IHT