Werkwijze IHT

Aanmelden

werkwijze_imageAanmelden voor IHT kan rechtstreeks in geval van crisis en zoals dat gebruikelijk is bij crisis door huisarts of ambulante behandelaren of via een speciaal IHT aanmeld-adres. Voor inhoudelijk (voor)overleg kan altijd gebeld worden met de IHT dagcoordinator.

Crisis wordt gedefinieerd als de noodzaak voor zorgintensivering die niet gerealiseerd kan worden vanuit de reguliere zorg. Behandelaren van de verschillende zorgpaden en divisies kunnen het IHT-team in de eigen regio ten tijde van crisis consulteren en inschakelen. Dit kan tijdens ‘kantoor’uren (8.30 – 22.00 uur). Bij andere organisaties is dat ook tot 19.30 uur waarna de crisisdienst het overneemt. Huisartsen kunnen gedurende kantooruren het IHT-team benaderen via het regionale IHT/crisisdienst aanmeldpunt. Gedurende kantooruren is altijd een ervaren SPV/VS  (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/Verpleegkundig Specialist) aanwezig voor het aannemen van nieuwe verwijzingen. Deze SPV/VS maakt op basis van de telefonische aanmelding een eerste risicotaxatie en urgentie (binnen 2 uur, 8 uur of binnen 24 uur). Deze SPV/VS is tevens bereikbaar als ‘achterwacht’ voor de teamleden en kan altijd ter consultatie de psychiater/arts raadplegen.

Na 19.30 uur of 22.00 uur neemt de crisisdienst de dienst over. Bij sommige startende IHT-teams werkt IHT tot 17.00 uur en neemt de crisisdienst het daarna over. Bij sommige IHT-teams is de crisisdienst geïntegreerd in het team en bij sommige instellingen is dit (nog) apart georganiseerd.

Exclusie criteria *: (voorlopig)

 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Onder de 18
 • Milde psychiatrische problematiek
 • Problematiek die verwezen kan worden naar eerste lijn
 • Crisis primair als gevolg van middelen misbruik
 • (F)ACT inschrijving
 • primair (L)VG probleem
 • dakloosheid
 • primair verslavingsprobleem
  * voor alle criteria geldt dat dit per regio en IHT-team kan verschillen


Assessment

Afhankelijk van de spoed vindt er in ieder geval binnen 24 uur een beoordeling plaats door het IHT-team. Bij deze beoordeling is een inschatting van het risico voor patiënt, omgeving en GGZ van belang (hiervoor wordt gekeken naar geschikte instrumenten). Indien noodzakelijk kan het IHT-team binnen 2 uur reageren. Beoordeling vindt plaats of op het kantoor of in de thuissituatie, dit laatste heeft de voorkeur. Beoordeling vindt altijd plaats door twee medewerkers van het IHT-team, een SPV/VS en een andere medewerker van het team. Belangrijk onderdeel in de assessment is de vraag in hoeverre er risico is voor de patiënt, zijn omgeving en het IHT-team. Op basis van deze assessment wordt een eerste plan uitgezet. Bij complexe casuïstiek vindt er overleg plaats met de psychiater en met de kantoordienst. De patiënt wordt op het IHT-bord geplaatst ter bespreking in het IHT-overleg de volgende dag.