Programma Werksymposium

IHT….wat werkt en wat niet

Wat kunnen we leren van elkaars ervaringen

Dagvoorzitter: Albert Blom, psychiater-directeur at GGZ Noord-Holland-Noord

Congrescentrum Orpheus Apeldoorn
14 maart 2024

Programma:
09.00-09.30 uur
Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

09.30-09.45 uur
Plenaire opening
Albert Blom

09.45-10.45 uur
De rol van de verpleegkundige bij patiënten in een psychiatrische crisis; evidence & practice based inzichten
Nynke Boonstra
Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en Hoogleraar Nursing in Mental Health

10.45-11.15 uur
Pauze koffie/thee

11.15-12.15 uur
Als het echt ingewikkeld wordt…
dr. Derek Strijbos
Psychiater, filosoof, opleider psychiatrie Dimence Groep

12.15-13.15 uur
LUNCHPAUZE

13.15-14.15 uur
6 workshops

14.15-14.45 uur
Pauze koffie/thee

14.45-15.45 uur
6 discussiegroepen

15.45-16.00 uur
Afsluiting

16.00-16.30 uur
Cabaretier
Jeffrey Kleine Koerkamp

16.30-17.30 uur
Afsluitende borrel met bites

Zie Toelichting, workshops en discussiegroepen op deze pagina.

Toelichting op programma 2024

Plenaire opening en afsluiting
Albert Blom, psychiater-directeur at GGZ Noord-Holland-Noord en voorzitter landelijk platform IHT zal de plenaire delen leiden. Hij leidt de dag in en staat even stil bij het thema IHT…wat werkt en wat niet. Wat kunnen we leren van elkaars ervaringen, en introduceert de twee plenaire sprekers.
De afsluiting van de dag met een cabaretier in 2022 bleek een hele succesvolle. Dit keer zal de jonge, veelbelovende cabaretier Jeffrey Kleine Koerkamp dit werksymposium afsluiten. Een deel komt uit zijn huidige show, een deel heeft hij speciaal voor dit symposium geschreven.

Plenaire sprekers

De rol van de verpleegkundige bij patiënten in een psychiatrische crisis; evidence & practice based inzichten
Spreker: Nynke Boonstra
Functie: Hoogleraar, lector en verpleegkundig specialist ggz
Inhoud
In deze lezing wordt besproken wat het verpleegkundig beroep precies inhoudt, hoe het beroep zich heeft ontwikkeld en welke kansen verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz hebben in de behandeling van cliënten die in zorg zijn bij IHT.

Als het echt ingewikkeld wordt…..
Spreker: dr. Derek Strijbos, psychiater, filosoof, opleider psychiatrie Dimence Groep
Inhoud
In het IHT-werk kom je voortdurend terecht in complexe situaties en word je regelmatig geconfronteerd met problemen waar geen geëigende oplossing voor is. Hoe ga je te werk in zulke situaties? Hoe werk je samen met andere partijen als er geen oplossing voorhanden is? En hoe ga je om met waardenconflicten die zich hierbij kunnen aandienen, binnen jezelf of met anderen? In deze lezing wordt stilgestaan bij enkele basisprincipes van complexiteit en het werken met complexe problemen.

WORKSHOPS

Workshop 1
Systemische crisisinterventie: balanceren tussen rollen
Workshopleider: Jurgen Cornelis, psychiater, systeemtherapeut en onderzoeker bij Arkin
Moderator: Roselie van Asperen, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij Antes
Inhoud: 
Het betrekken van de naasten bij een psychiatrische behandeling wordt hoe langer hoe meer gewoon. Maar hoe doe je dat? En al helemaal als er sprake is van een crisis waarbij iedereen veel druk ervaart om iets te gaan doen en alle ogen op de behandelaar gericht zijn.
In deze workshop wordt besproken welke rollen met welk doel een hulpverlener kan aannemen en wordt een structuur (CSII/ 3 Watjes) besproken die als systemische interventie kan dienen om de crisis te kunnen begrijpen en te behandelen.

Workshop 2
Acute ambulante verplichte zorg: waar zit de meerwaarde?
Workshopleider: Harm Gijsman, manager Zorg Divisie Spoedeisende ggz Dimence
Moderator: nog niet bekend
Inhoud:
Met de introductie van de WVGGZ bestaat de mogelijkheid om een crisismaatregel vanaf het begin ambulant uit te voeren, terwijl dit voorheen uitsluitend mogelijk was in een kliniek. Dit is bedoeld om patiënten en naasten nog meer mogelijkheden te geven om een behandeling thuis te laten plaatsvinden als ze dat willen.
Voor een behandeling thuis is het wenselijk dat er enige mate van overeenstemming is tussen patiënt, naasten, en behandelaar. De vraag is dan wat in de praktijk de meerwaarde van een ambulante crisismaatregel kan zijn. Het wordt in ieder geval in de breedte niet als passend gezien om thuis onder verzet medicatie toe te dienen. Aan de hand van enkele “ontrollende casus” verkennen we in deze workshop gezamenlijk de mogelijke meerwaarde van acute ambulante verplichte zorg.

Workshop 3
Hoe ga je om met structurele suïcidaliteit
Workshopleider: Ruthie Werner, klinisch psycholoog en psychotherapeut van 113
Moderator: Kim Laarhuis, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Dimence
Inhoud:
Bij deze workshop wordt er stilgestaan bij de hulpverlener en suïcidaliteit. Hoe ga je om met weerstand bij jezelf en kun je goed beoordelingen doen als je de patiënt al meermaals beoordeeld hebt? Er zijn nieuwe ontwikkelingen waarbij de ‘risico taxatie’ uit de richtlijn is gehaald. Wat houdt dat in voor het werk bij de crisisdienst?

Workshop 4
Veiligheidsplan/reguleringsplan
Workshopleiders: Judith van Olst, verpleegkundige in opleiding tot specialist en Luuk Heinsman, psychiater
Moderator: Ivonne van der Padt, community psychiatric nurse and teacher at GGZ NHN en HvA
Inhoud:
Het Veiligheidsplan in de suïcideketen. Hoe kom je op een gestructureerde manier van een crisisplan bij het IHT tot een behandelplan bij het behandelteam? Samen met de cliënt regie over de behandeling krijgen.

Workshop 5
Er komt een puber bij het IHT
Workshopleider: Simone Schade, verpleegkundig specialist ggz
Moderator: Anna Nienhuis-Van der Giessen, psychiater
Inhoud: 
Hoe ga je om met het puberbrein?
Hoe ga je om met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente?
Hoe wordt de jeugd in de volwassen IHT zorg geïntegreerd; hoe gaat de overgang?

Workshop 6
Blended behandelen binnen IHT, hoe kan het wel? 
Workshopleider: Kevin Jonker, Innovator | HBO-V
Moderator: Lieke Boerman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige IBT Antes
Inhoud:
Het integreren van (hybride) digitale zorg heeft ook binnen IHT de toekomst. Maar in de praktijk is het niet altijd makkelijk om de juiste vorm van digitale zorg te vinden waar cliënten én behandelaren goed mee kunnen werken. In deze workshop zullen de huidige best-practices worden besproken. Er is ruimte voor het bespreken van knelpunten, maar er wordt ook besproken hoe het wel kan lukken. Daarnaast zullen de digitale kansen voor de toekomst worden besproken.

DISCUSSIEGROEPEN

Discussiegroep 1
Spoedige overname van patiënten door reguliere behandelteams: wat is het probleem en wat is er aan te doen?
Discussieleider: Harm Gijsman, manager Zorg Divisie Spoedeisende ggz Dimence
Moderator: nog niet bekend
Inhoud: 
IHT teams zijn er om de patiënt te helpen binnen enkele weken de acute crisissituatie onder controle te krijgen. Vervolgens kan de patiënt zich zo nodig in een reguliere behandeling op onderliggende problematiek richten. Vaak is dan een spoedverwijzing aangewezen om een nieuwe crisis te helpen voorkomen. In de praktijk blijkt het voor reguliere behandelteams vaak lastig om patiënten binnen enkele weken over te nemen. Dat leidt er toe dat de patiënt niet direct de specialistische zorg krijgt die nodig is. Ook kan de caseload van IHT daardoor te groot worden, waardoor het moeilijker kan worden om de kerntaak van intensieve acute behandelingen goed uit te voeren. In deze discussiegroep verkennen we de oorzaken van dit probleem en bespreken we hoe je dit zou kunnen oplossen, zowel in je eigen instelling als daarbuiten.

Discussiegroep 2
Verschil in uitgangspunten en ervaringen met de poortwachter
Discussieleider: Anna Nienhuis-Van der Giessen, psychiater
Moderator: nog niet bekend
Inhoud:
Discussie en delen van ervaringen over de visie poortwachtersfunctie vanuit het IHT platform en de
poortwachtersfunctie in Amsterdam.

Discussiegroep 3
Risicotaxatie suïcidaliteit
Discussieleider: Ruthie Werner, klinisch psycholoog en psychotherapeut van 113
Moderator: Kim Laarhuis, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Dimence
Inhoud: 
Hoe ga je om met afspraken rondom suïcidaliteit in acute situaties? Kunnen we wel of niet een risicotaxatie uitvragen uit de richtlijn? Wat zijn de ervaringen en hoe doen we dat met elkaar?

Discussiegroep 4
Deskundigheid van IHT medewerkers. Hoe verkrijg, behoud en verspreid je die?
Discussieleider: Niels Fermont, MSc Opleider, trainer, adviseur bij de SPV opleiding van de HAN
Moderator: Ivonne van der Padt
Inhoud:
Zit kennis in de boeken, de hulpverlener of in het cliëntsysteem? Wie geeft het antwoord? En wat zeggen de antwoorden over wat je van je teamleden mag verwachten?

Discussiegroep 5
Professionaliteit van de verpleegkundige binnen IHT
Discussieleider: nog niet bekend
Moderator: Roselie van Asperen, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij Antes
Inhoud:
Wat is de rol van de verpleegkundigen binnen IHT? Wat doen ze en weten ze zelf ook voldoende waar hun deskundigheid en professionaliteit ligt? Welke verpleegkundige interventies voeren ze uit: ventileren en ondersteunen of is hier meer over te zeggen? In deze discussiegroep willen we de professionaliteit van de verpleegkundige binnen IHT ter discussie stellen. Wat gaat goed en waar liggen de uitdagingen.

Discussiegroep 6
Verpleegkundig specialist en psycholoog bij het IHT?
Discussieleider: Meryem Akbay – Öztürk, verpleegkundig specialist Dimence IHT
Inhoud:
We staan stil bij de functie van verpleegkundig specialist en de rol van psycholoog binnen het IHT. Wat zijn de ervaringen en wordt het als toegevoegde waarde gezien?