Persbericht 2019

Samen crisisbehandeling thuis nóg beter maken

Hoe kunnen we door samen te werken patiënten die in een crisis zitten nóg beter thuis behandelen? Die vraag stond centraal tijdens het vijfde werksymposium IHT op 7 maart in Apeldoorn.

 Ruim 200 professionals werkzaam in de intensieve psychiatrische thuisbehandeling oftewel IHT (Intensive Home Treatment) namen deel aan het eerste lustrumsymposium met meerdere workshoprondes. Doel van het symposium was, naast kennisdeling en uitwisseling, te komen tot doorontwikkeling van het IHT-model in een addendum bij het handboek IHT.

Bas van Wel, directeur Dimence en psychiater opende de dag: “Samenwerken betekent dat we er samen voor zorgen dat de ander zijn werk beter kan doen.”

Regels, gewoonten en goede zorg
In een plenaire interactieve sessie nam begeleidingskundige Hans van der Veen de deelnemers mee in het denken over regels, gewoontes en de vraag wat goede zorg precies is.

Workshops
De workshops stonden in het teken van het samenwerken met verschillende partners: ziekenhuizen/eerste hulp, gemeente/sociale wijkteams, meldkamer en huisarts, maar ook met de ervaringsdeskundigen.
In een parallelprogramma konden deelnemers terecht met vragen over hoe je een IHT-team opzet, hoe je IHT voor de jeugd kunt aanpakken en welke rol de verpleegkundig specialist in een IHT-team heeft.

Samenwerking
Workshops op het symposium werden gegeven door medewerkers van Dijk en Duin, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGZ Delfland, GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland Noord, Karakter, GGZ Drenthe, Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes, Medisch Centrum Leeuwarden, Meldkamer en Wijkteam Delft.

Intensive Home Treatment
Dimence is koploper op het gebied van Intensive Home Treatment. De organisatie werd hiermee in 2017 genomineerd voor de ‘Zinnige Zorg Award’ van zorgverzekeraar VGZ. ‘Beter worden doe je thuis’, is de strekking van de zorg die Dimence voorstaat.

Meer informatie
Lees meer over Intensive Home Treatment op de website van Dimence en de website van het Platform IHT.

Bekijk via Facebook de foto’s en lees via Twitter een verslag van het plenaire gedeelte van het werksymposium.