Dagelijks bestuur Platform IHT

Albert Blom, voorzitter Platform IHT
Psychiater / Directeur Acuut & Forensisch GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: albert.blom@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7202

Bas van Wel, lid Dagelijks Bestuur
Directeur Zorg / 1e geneeskundige regio Hanzestreek bij Dimence
E-mail: b.vanwel@dimence.nl
Telefoon: 038-4692470

Lianne Boersma, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater IHT bij GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: l.boersma@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7005 

Rob Ernes, lid Dagelijks Bestuur
SPV en teamleider crisisdienst / IHT bij GGzE Crisiscare
E-mail: rob.ernes@ggze.nl
Telefoon:  040-7821 277

 

Vergaderdata 2021
4 x per jaar op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Data: 8 maart (digitaal), 28 juni (digitaal), 13 september (digitaal) en 29  november.

Locatie: Trimbos Instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

De links van alle aangesloten organisaties bij het platform staan – op sommige sites staat IHT ook beschreven – bij de pagina ‘links’.