Dagelijks bestuur Platform IHT

Yvette van Baalen, lid Dagelijks Bestuur
Verpleegkundig specialist GGZ bij Parnassia Groep, Antes IBT Team Zuid I (Rotterdam)
E-mail: y.vanbaalen@anteszorg.nl
Telefoon: 06-5326 7732

Albert Blom, voorzitter Platform IHT
Psychiater / Directeur Acuut & Forensisch GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: albert.blom@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7202

Lianne Boersma, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater IHT bij GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: l.boersma@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7005

Rob Ernes, lid Dagelijks Bestuur
SPV en teamleider crisisdienst / IHT bij GGzE Crisiscare
E-mail: rob.ernes@ggze.nl
Telefoon:  040-7821 277

Harm Gijsman, lid Dagelijks Bestuur
Manager zorg divisie Spoedeisende GGZ /psychiater – Dimence
E-mail: h.gijsman@dimence.nl
Telefoon: 06 1272 1204

Anna Nienhuis-van der Giessen, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Crisisteam Oud West
E-mail: Anna.Nienhuis-vander.Giessen@arkin.nl
Telefoon: 020 590 4111

Robert Visser, lid Dagelijks Bestuur
Verpleegkundig Specialist GGZ – IHT-team Yulius
E-mail: r.visser@yulius.nl
Telefoon: 06 5155 2337

Vergaderdata 2021
4 x per jaar op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Data: 8 maart (digitaal), 28 juni (digitaal), 13 september (digitaal) en 29  november (digitaal).

Evt. locatie: Trimbos Instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

De links van alle aangesloten organisaties bij het platform staan – op sommige sites staat IHT ook beschreven – bij de pagina ‘links’.