Platform IHT

Het Platform IHT is een samenwerkingsverband van GGz-organisaties. De doelstelling van het platform is het delen van ervaringen met IHT. Op basis van deze ervaringen en onderzoek dat in overleg met het platform bij de aangesloten organisaties wordt uitgevoerd wordt het IHT-model geoptimaliseerd. Ervaring in Engeland met dit model leert dat het delen van een model en modelgetrouw werken de kwaliteit van de geleverde zorg sterk verbetert.

Iedere GGz-organisatie die met IHT werkt of wil gaan werken wordt uitgenodigd om lid te worden van het Platform.
Alle deelnemende instanties betalen jaarlijks een contributie waarvan het financiële beheer in handen is van stichting Dimence.

Meld u svp aan via platform.iht@gmail.com

De aangesloten organisaties zijn:

Accare Groningen

Altrecht

Centrum spoedeisende psychiatrie GGzE

Dijk en Duin

Dimence

Emergis

GGZ Breburg

GGZ Centraal

GGZ Delfland

GGZ Drenthe

GGZ Friesland

GGZ Nederland

GGZ NHN

GGZ Oost Brabant

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Karakter

Lentis

MET ggz

Mondriaan

Parnassia

Pro Persona

Reinier van Arkel

Rivierduinen

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Trimbos

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Yulius

 

Dagelijks bestuur Platform IHT

Bas van Wel, voorzitter Platform IHT
Directeur Zorg/1e geneeskundige regio Hanzestreek bij Dimence
E-mail: b.vanwel@dimence.nl
Telefoon: 038-4692470

Albert Blom, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Directeur Acuut & Forensisch GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: albert.blom@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7202

Lianne Boersma, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Manager behandelzaken spoed bij GGZ Friesland
E-mail: lianne.boersma@ggzfriesland.nl
Telefoon: 058-2539000

Miranda Dupuis, lid Dagelijks Bestuur
Teammanager Zorgnetwerk Acuut, Voorzitter Verpleegkundige Advies Raad (VAR) | Verpleegkundig specialist GGZ – Reinier van Arkel
E-mail: m.dupuis@reiniervanarkel.nl
Telefoon: 06 122 00 578

 

Vergaderdata 2020
4 x per jaar op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Data: 10 februari, 9 juli (digitaal van 14.30-16.00 uur), 24 augustus en 23 november.

Locatie: Trimbos Instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

De links van alle aangesloten organisaties bij het platform staan – op sommige sites staat IHT ook beschreven – bij de pagina ‘links’.