Dagelijks bestuur Platform IHT

Bas van Wel, voorzitter Platform IHT
Directeur Zorg/1e geneeskundige regio Hanzestreek bij Dimence
E-mail: b.vanwel@dimence.nl
Telefoon: 038-4692470

Albert Blom, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Directeur Acuut & Forensisch GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: albert.blom@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7202

Lianne Boersma, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Manager behandelzaken spoed bij GGZ Friesland
E-mail: lianne.boersma@ggzfriesland.nl
Telefoon: 058-2539000

Naam toekomstig DB-lid, lid Dagelijks Bestuur
Functie
E-mail: 
Telefoon:  

 

Vergaderdata 2021
4 x per jaar op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Data: 8 maart (digitaal), 14 juni (digitaal), 13 september (digitaal) en 29  november.

Locatie: Trimbos Instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

De links van alle aangesloten organisaties bij het platform staan – op sommige sites staat IHT ook beschreven – bij de pagina ‘links’.