Dagelijks bestuur Platform IHT

Bas van Wel, voorzitter Platform IHT
Directeur Zorg/1e geneeskundige regio Hanzestreek bij Dimence
E-mail: b.vanwel@dimence.nl
Telefoon: 038-4692470

Albert Blom, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Directeur Acuut & Forensisch GGZ Noord-Holland Noord
E-mail: albert.blom@ggz-nhn.nl
Telefoon: 072-535 7202

Lianne Boersma, lid Dagelijks Bestuur
Psychiater / Manager behandelzaken spoed bij GGZ Friesland
E-mail: lianne.boersma@ggzfriesland.nl
Telefoon: 058-2539000

Miranda Dupuis, lid Dagelijks Bestuur
Teammanager Zorgnetwerk Acuut, Voorzitter Verpleegkundige Advies Raad (VAR) | Verpleegkundig specialist GGZ – Reinier van Arkel
E-mail: m.dupuis@reiniervanarkel.nl
Telefoon: 06 122 00 578

 

Vergaderdata 2020
4 x per jaar op de maandagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Data: 10 februari, 9 juli (digitaal van 14.30-16.00 uur), 24 augustus (digitaal) en 23 november.

Locatie: Trimbos Instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

De links van alle aangesloten organisaties bij het platform staan – op sommige sites staat IHT ook beschreven – bij de pagina ‘links’.