Werkwijze Samenwerking IHT en SEPH
Modelbeschrijving Intensive Home Treatment

De IHT teams werken tussen 8.00 en 22.00 uur. Aanmeldingen vinden plaats via het Aanmeld Punt Volwassenen of Triage tussen 8.30 en 17.00 uur die doorverwijst naar het IHT team in de betreffende regio. Verwijzingen via de crisisdienst kunnen de gehele IHT dienst worden aangemeld. Bepaalde IHT teams  werken samen met de SEPH, in dat geval wordt voor cliënten met een hoog risico een vooraanmelding of alarmkaart aangemaakt in het EPD door het IHT team voor de SEPH. Er zijn regionaal afspraken over de route en het tijdstip van aanmeldingen voor IHT.

Samenwerking IHT en FACT
Cliënten welke bij FACT in zorg zijn kunnen, indien opschaling van ambulante zorg nodig is, worden aangemeld bij IHT. Middels een Zorg Afstemmingsgesprek (ZAG) wordt het doel van IHT, frequentie en duur van betrokkenheid bepaald gezamenlijk met de cliënt, een naaste en huidige behandelaar. De lopende ambulante behandeling van FACT wordt voortgezet; IHT is aanvullend op de lopende behandeling. Tijdens de betrokkenheid van IHT wordt de inzet van IHT meermaals geëvalueerd. Wanneer blijkt dat de zorg weer kan worden afgeschaald en afgerond, wordt in overleg met de cliënt, een naaste en ambulant behandelaar de inzet van IHT beëindigd.
De samenwerking tussen IHT en FACT kan verschillen per regio: regionaal kunnen er andere afspraken zijn over de samenwerking met FACT dan hierboven beschreven.

Afkortingen

  • ACT  = Assertive Community
  • Treatment ADB = Acute Dagbehandeling
  • FACT  = Flexible Assertive Community Treatment
  • IHT = Intensive Home Treatment
  • Old FACT = Ouderen FACT
  • PCT  = Psychiatrische Crisis Thuiszorg
  • SEPH = Spoedeisende psychiatrische hulp
  • ZAG  = Zorg Afstemmingsgesprekken