Werken binnen IHT

IHT teams werken multidisciplinair, veel teams bestaan uit een psychiater, arts, verpleegkundig specialist GGZ, verpleegkundigen, SPV en eventueel een ervaringsdeskundige. Het IHT team werkt 7 dagen per week van 8.00 uur tot 22.00 uur, buiten deze uren is de crisisdienst of het meldpunt bereikbaar voor patiënten welke bij IHT in zorg zijn. IHT behandeling is intensief maar kort, in principe voor maximaal 6 weken. Indien geïndiceerd kunnen patiënten elke dag bezocht worden waarbij in de loop van de behandeling de contactfrequentie wordt afgeschaald. Er wordt in overeenstemming met patiënt passende nazorg geregeld waarbij de zorg wordt afgestemd en geëvalueerd middels zorgafstemmingsgesprekken (ZAG).

Bij patiënten die bij IHT worden aangemeld moet er sprake zijn van acute psychiatrische problematiek waarbij uitstel van zorg niet mogelijk is gezien de ernst van de klachten. Er zijn binnen IHT weinig exclusie criteria. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van psychotische klachten of stemmingsklachten of psycho-sociale problemen waarbij er sprake is van suïcidaliteit. Vaak is bij de IHT doelgroep sprake van een opname-indicatie en/of suïcidaliteit. 

De belangrijkste doelen van IHT zijn het voorkomen of verkorten van opnames door het bieden van crisisinterventie in de thuissituatie. Vanuit de visie: beter worden doe je thuis.

Wat betreft crisisinterventies kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van een signalerings- en veiligheidsplan, farmacotherapie, het aanleren van crisisvaardigheden of inzet van acute deeltijdbehandeling. Ook het volgen van online modules en het gebruik van apps behoort tot de behandelmogelijkheden.