NIEUWS:

Op dinsdag 31 mei vindt het Werksymposium Platform IHT plaats.
Locatie: Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. 

Bekijk het programma >

Aanmelden >

Voor wie is Intensive Home Treatment?

Het Intensive Home Treatment-team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Intensive Home Treatment-team begeleidt ook  patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De overtuiging dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie.

Psychiatrische crisisbehandeling thuis in plaats van in de kliniek
Patiënten geven vaak zelf aan dat zij het liefst thuis behandeld willen worden in plaats van een opname in een kliniek. Het voordeel hiervan is dat mensen hun rollen kunnen behouden, zoals ouder of partner. Per situatie wordt ingeschat of het verantwoord is dat mensen thuis behandeld worden. Dat is afhankelijk van het ziektebeeld en de omgeving waarin men leeft. Soms zijn mensen zo overprikkeld dat toch een opname gewenst is.
De IHT-teams zijn verantwoordelijk voor wie er opgenomen wordt en wie naar huis kan. Kortom: zij hebben een poortwachtersfunctie bij klinieken. De teams streven er naar de behandeling van de patiënt volledig ambulant plaats te laten vinden met een tijdelijke intensivering van de behandeling, waardoor een verdere afbouw van het aantal klinische bedden wordt verwacht.

Flexibele aanpak
Door diverse onderdelen binnen een organisatie te integreren tot IHT-teams, kunnen zij mensen in crisis snel helpen. De teams zijn ambulant en leveren niet planbare zorg aanvullend op de bestaande behandeling, zoals het aanbieden van een logeerplek, zorg op afstand met een beeldverbinding, verpleegkundige crisiszorg thuis of als het niet anders kan een opname in de kliniek. Voorheen werd iemand bij de crisisdienst aangemeld en werd er na gesprekken met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en arts doorverwezen naar een zorgprogramma. De teams bespreken dagelijks de patiënten en kunnen direct inspelen op een verandering, zonder dat er een wachttijd tussen zit. Een opname duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

 

Actueel

Het Handboek IHT is te koop.
Meer informatie >>