Homepage
Welkom op de website van het Platform IHT.

Het Platform IHT is een landelijk samenwerkingsverband van GGZ organisaties. Doelstelling van het Platform IHT is het verder ontwikkelen en verspreiden van Intensive Home Treatment als belangrijkste organisatiemodel voor teams die intensieve outreachende behandeling bieden. Hierbij gaat het om patiënten met kortdurende ernstige psychiatrische problematiek die zo ernstig in crisis raken dat zij niet langer van het reguliere ambulante aanbod kunnen profiteren en een klinische opname dreigt.

Er worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd (meestal online) en er zijn vergaderingen van het dagelijks bestuur. Het Platform IHT bestaat uit verschillende bestuursleden waaronder een voorzitter, penningmeester en ondersteuners. Er zijn vier vergaderingen per kalenderjaar, eens per 2 jaar wordt een werksymposium georganiseerd. Zie tabblad ‘Platform IHT’.

Voor wie is Intensive Home Treatment?
Het Intensive Home Treatment-team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Intensive Home Treatment-team begeleidt ook patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De overtuiging dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie.

Zie filmpje over IHT

Psychiatrische crisisbehandeling thuis in plaats van in de kliniek
Patiënten geven vaak zelf aan dat zij het liefst thuis behandeld willen worden in plaats van een opname in een kliniek. Het voordeel hiervan is dat mensen hun rollen kunnen behouden, zoals ouder of partner. Per situatie wordt ingeschat of het verantwoord is dat mensen thuis behandeld worden. Dat is afhankelijk van het ziektebeeld en de omgeving waarin men leeft. Soms zijn mensen zo overprikkeld dat toch een opname gewenst is.
De IHT-teams zijn verantwoordelijk voor wie er opgenomen wordt en wie naar huis kan. Kortom: zij hebben een poortwachtersfunctie bij klinieken. De teams streven er naar de behandeling van de patiënt volledig ambulant plaats te laten vinden met een tijdelijke intensivering van de behandeling, waardoor een verdere afbouw van het aantal klinische bedden wordt verwacht.

Flexibele aanpak
Door diverse onderdelen binnen een organisatie te integreren tot IHT-teams, kunnen zij mensen in crisis snel helpen. De teams zijn ambulant en leveren niet planbare zorg aanvullend op de bestaande behandeling, zoals het aanbieden van een logeerplek, zorg op afstand met een beeldverbinding, verpleegkundige crisiszorg thuis of als het niet anders kan een opname in de kliniek. Voorheen werd iemand bij de crisisdienst aangemeld en werd er na gesprekken met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en arts doorverwezen naar een zorgprogramma. De teams bespreken dagelijks de patiënten en kunnen direct inspelen op een verandering, zonder dat er een wachttijd tussen zit. Een opname duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Zie ‘ervaringsverhalen’ onder tabblad ‘Werkwijze’.

Contact
Heeft u vragen over het Platform IHT of mist u iets op deze website? Neem dan contact op met Karin Bonouvrie, tweede ondersteuner van het Platform IHT via platform.iht@gmail.com.

 

Actueel

Het Handboek IHT is te koop.
Meer informatie >>

Verplichte zorg voorkom je met elkaar.
Geef ook jouw mening en lees de flyer.

Deze website is niet bedoeld voor inhoudelijk overleg over patiënten of aanmeldingen!
Neem hiervoor contact op met de GGZ organisatie in uw regio.