Modelbeschrijving Intensive Home Treatment

De Intensive Home Treatment (IHT) teams leveren een belangrijke bijdrage aan mensen met acute psychiatrische problemen in hun thuissituatie. De IHT-teams die in Nederland opgericht worden zijn afgeleid van een in Groot Britannië functionerende Crisis Resolution Home Treatment (CRHT)-teams.

Groot Britannië
Naar aanleiding van de afbouw van bedden in Groot Britannië, werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw door de toenmalige regering geconstateerd dat “the community has failed”. Naar aanleiding hiervan werd het National Service Framework opgesteld met vier belangrijke actiepunten:

Iedere regio heeft:

  • Eerste psychose team
  • Assertive Outreach teams (AO)
  • Crisis Resolution Home Treatment teams
  • en daarnaast versterking van patiënten- en familieparticipatie

Assertive Outreacht teams in the UK behandelen de 20% meest ernstig zieke patiënten / mensen met acute psychiatrische problemen, veelal met verplichte zorg en zijn vergelijkbaar met de ACT teams. De CRHT teams zijn er om opnamevoorkomend en opname verkortend te werken met als resultaat een verdere beddenafbouw. Dit resultaat wordt ook behaald in Groot Britannië.  In vergelijking tot Nederland heeft Groot Britannië  minder bedden en een kortere opnameduur. 
Voor het realiseren van opname voorkomend werken, blijken huisbezoeken en de geïntegreerde zorg (aandacht voor de psychiatrische en sociale problemen) het meest effectief.

Uitgangspunten bij de IHT teams:

  • De teams richten zich op mensen met acute psychiatrische problemen die anders zouden worden opgenomen;
  • De zorg wordt geleverd in de minst restrictieve omgeving zodat het ‘normale’ leven zo min mogelijk verstoord wordt;
  • De zorg is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week;
  • Team functioneert als poortwachter van de opname afdelingen en maakt een snelle risico inschatting met alle betrokkenen en neemt een beslissing over de benodigde zorg;
  • Het team blijft betrokken totdat de crisis is verholpen en de patiënt naar de juiste behandeling verwezen. En totdat men er van verzekerd is dat de patiënt goed in zorg is.