Presentaties

Presentatie – tijdens het plenaire ochtendgedeeltevan Elnathan Prinsen, psychiater IHT-team Dimence Deventer, Manager Zorg, spoedeisende psychiatrie en Hoofdredacteur Handboek IHT  over IHT en Handboek IHT.

IHT-werksymposium Presentatie Handboek IHT november 2016

 

 

Workshop 1: IHT en de suïcidale patiënt?

Behandeling van suïcidale patiënten in IHT is specialistische zorg omdat het gaat om opnamevoorkomende dan wel –verkortende zorg bij vaak complexe patiënten met ernstige psychiatrische problematiek met een verhoogd risicoprofiel. Het gaat om intensieve acute behandeling thuis door een multidisciplinair team bij mensen waar vaak problemen op diverse levensgebieden spelen. Expertise is 7×24 uur beschikbaar, snel inzetbaar en opschaalbaar. Er is bij het gehele team specifieke expertise aanwezig op het vlak van risicotaxatie en –hantering en behandeling van suïcidaliteit.

Dit geheel aan factoren en de gebruikte methodiek maakt dat dit SGGZ zorg/scholing is, niet passend bij de GBGGZ. Dit gaat voorbij preventie en eerste signalering.

workshop-1-iht-en-de-suicidale-patient-30-11-2016

 

Workshop 2: IHT en inzet Ervaringsdeskundige?

Waarom onder specialistische ggz en niet onder scholing?

IHT is nieuw, herstelgerichte zorg en ook een totaal andere aanpak dan de gangbare ggz.

Dat vraagt om specialistische inzet en een gedegen fundament. Het behoeft een multidisciplinair team wat zeer nauw samenwerkt opdat de cliënt in eigen omgeving aan herstel kan werken en de crisis op een zo min mogelijk traumatische weg, zacht landt. Mijn inziens voor zover ik (meldt workshopleider) dat als ervaringswerker kan en mag beoordelen, gaat reguliere scholing daarin teveel voorbij aan het herstel gerichte zorgaanbod waarin we momenteel met de gehele ggz een voorzichtige cultuuromslag aan het maken zijn.

Dat vraagt een intensieve, langdurige ontwikkeling wat begint door ermee te gaan werken en dan met de tijd de scholing in delen aan te bieden.

workshop-2-iht-en-inzet-ervaringsdeskundige

 

Workshop 3: IHT en psychotherapie / systeemtherapie in de acute fase

De workshop gaat over de mogelijkheden voor het geven van psychotherapie en systeemtherapie binnen de spoedeisende psychiatrie. Acute psychiatrie of ernstige suïcidaliteit wordt vaak gezien als exclusiecriterium voor psychotherapie of systeemtherapie, terwijl er juist in deze fase veel mogelijkheden zijn voor klachtenreductie, inzicht, of motivering voor verdere behandeling, waarmee ook terugval kan worden voorkomen. In de workshop wordt o.a. ingegaan op de rol van psychotherapie en systeemtherapie in de spoedeisende psychiatrie en de kansen en de risico’s hiervan.

workshop-3-iht-en-psychotherapie-systeemtherapie

 

Workshop 4: IHT en agressie?

De inhoud van deze workshop betreft de samenwerking tussen IHT en politie (wanneer wordt politie ingezet en op welke manier); ervaringen van workshopleiders en er zal ruimte zijn voor het inbrengen van casuistieken van deelnemers.

Workshopleiders bestaan uit 2 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en 1 politie agent.

Het is de bedoeling dat het een interactieve workshop wordt met veel input van deelnemers en leiders. Hopelijk komen er ideeën op tafel om de samenwerking te verbeteren.

Klein stukje theorie wordt gegeven over hoe de afspraken op dit moment liggen: bijvoorbeeld over waar de beoordeling plaatsvindt : op het politiebureau of in de screeningsruimte. Daarnaast gaat het over hoe het gevoel van veiligheid van zowel de medewerkers als de cliënt te vergroten.

workshop-4-iht-en-agressie

 

Workshop 5: IHT en zijn er kinderen in het spel?

Zo’n 50% van onze cliënten in het IHT team heeft kinderen. Deze kinderen maken vaak veel mee doordat hun vader of moeder ziek is.

Uit onderzoek blijkt dat er nog té weinig aandacht is voor deze groep kinderen. Op latere leeftijd geeft deze groep aan dat zij heel graag gehoord hadden willen worden! De vraag: hoe gaat het nu met jou? wordt vaak niet gesteld!!

Tijdens de workshop willen men met behulp van een ervaringsverhaal van een KOPP jongvolwassene de noodzaak van deze aandacht benadrukken. Daarnaast willen we met elkaar bespreken hoe we daar morgen mee aan de slag kunnen gaan.

workshop-5-iht-en-er-zijn-kinderen-in-het-spel

 

Workshop 6: organisatie van IHT: positionering, teamwork en teamsamenstelling?

Positionering IHT als spin in het web. Welke eisen stel je aan het team om tot een goede samenwerking te komen en de verdeling van de werkzaamheden? Wat vraagt het aan competenties van het team? Wat is de ideale teamsamenstelling? Wat zijn ervaringen van patiënten met het IHT?

http://prezi.com/0ojf0jqkc2x7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy