Aanmelden Werksymposium
Platform IHT – 31 mei 2022

INSCHRIJVEN
Kies uw type inschrijving: A, B of C.
Vul vervolgens uw gegevens in en verzend uw inschrijving.
(U ontvangt z.s.m. uw bevestiging en factuur per e-mail)
Wilt u zeker weten of uw organisatie lid is van Platform IHT? Kijk dan op deze pagina voor een overzicht.

Aanmeldformulier Werksymposium Platform IHT 2022

TYPE INSCHRIJVING

7 + 4 =

*Vul bij accreditatie één of meer
van de volgende opties in:
NVvP
FGzPt
VSR
SKJ
Register Vaktherapie
V&VN
NIP
VVGN