Programma werksymposium 7 december 2017
IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

Dagvoorzitter: Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT
en directeur zorg van Dimence

Van der Valk hotel Apeldoorn
Donderdag 7 december 2017

8.30-9.00 uur Inschrijving / ontvangst
9.00-9.30 uur Koffie/thee
9.30-10.30 uur Plenaire opening
Inleiding
Bas van Wel
Presentatie ‘Vijf jaar IHT: waar staan we?”
Elnathan Prinsen
10.30-11.00 uur Koffie/theepauze
11.00-12.00 uur 1e ronde workshops + 1 casusbespreking
12.00-13.05 uur LUNCHPAUZE
13.05-14.05 uur 2e ronde workshops + 1 casusbespreking
14.10-15.10 uur 3e ronde workshops + 1 casusbespreking
15.10-15.30 uur Koffie/theepauze
15.30-16.15 uur Plenaire terugkoppeling
Bas van Wel
16.15-17.00 uur Borrel ter afsluiting

 

Toelichting op het programma:

Plenaire opening
Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence houdt
een inleiding op de dag en introduceert het thema ‘IHT en samenwerken met het netwerk’.
Elnathan Prinsen (psychiater en manager zorg Dimence) kijkt terug op vijf jaar IHT in Nederland en
geeft een overzicht van de ontwikkeling van IHT tot nu toe.

Workshops
IHT is een nieuwe vorm van herstelgerichte zorg en kent een totaal andere aanpak dan de
gangbare specialistische ggz. Deze werkwijze is op en door de werkvloer ontwikkeld en is daarmee
nog geen onderdeel van reguliere scholing.

Workshop 1: Worstelingen van een (startend) IHT team
Workshopleiders: Michiel Hilberts (GGZ Drenthe), Helmieke Nieman-de Leeuw (GGZ Drenthe) en Jan Vellema
                            (GGZ Noord-Holland-Noord)

Het starten van een Intensive Home Treatment (IHT) team doe je met de gehele organisatie. IHT
is niet alleen een team in de organisatie, maar een visie die door het hele bedrijf moet worden
overgenomen. De worstelingen die je kan hebben wanneer je een IHT team start zijn zeer
gevarieerd en afhankelijk van hoe ver je als organisatie bent met het invoeren van deze werkvorm.
Om een mooi beeld te geven van de verschillende worstelingen én resultaten in verschillende fasen
is deze workshop een coproductie tussen één van de oudste IHT teams en één van de jongste IHT
teams van Nederland.

Workshop 2: Generieke module en triagewijzer
Workshopleiders: Oswald Bloemen (GGZ Centraal) en Jeroen Zoeteman (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)

In deze workshop gaan we in op de Generieke module Acute Psychiatrie en bespreken we wat de
betekenis hiervan wordt voor IHT teams. Daarnaast bediscussiëren we met de deelnemers de
triagewijzer, de lopende pilots daarmee en de betekenis hiervan voor IHT teams. Na afloop zijn
deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond deze twee thema’s en de kansen en
uitdagingen die dit meebrengt voor de klinische praktijk.

Workshop 3: Ervaringsdeskundigheid in het IHT ‘ja’ of ‘nee’?
Workshopleiders: Jacqueline Gebe (GGZ Noord-Holland-Noord), Miriam Leunig (GGZ Noord-Holland-Noord) en
Hans Blom, ervaringsdeskundige (Herstelcentrum/GGZ Friesland)

In deze workshop gaan we met elkaar in debat over de voor- en/of nadelen van het inzetten van
ervaringsdeskundigheid binnen het IHT.
Wat is de meerwaarde en is er wel een meerwaarde?

Workshop 4: De organisatie en implementatie van IHT
Workshopleiders: Ingrid Meijerman (Dimence) en Iteke Kramer (GGZ Friesland)

Werk je in een startend IHT team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de
organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop zijn er getallen over FTE, de werktijden, het
werkgebied en aantal patiënten. Ook spreken we over de do’s en don’ts van de implementatie.

Workshop 5: IHT en E-health
Workshopleiders: Han van Zandbergen (GGZ Friesland), Ria de Jong (GGZ Friesland) en Mike Vervoort (Rivierduinen)

In een interactieve omgeving laten we zien hoe E-Health binnen de IHT gebruikt kan worden en
hoe dit een mooie aanvulling kan zijn op de reguliere behandelcontacten. We laten de werking van
de portal zien: welke onderdelen vanuit het kennisplein kun je voor de cliënt klaarzetten en hoe
kan het toevoegen van een e-learning module een bijdrage leveren aan de behandeling? We laten
zien hoe de digitale (portal) omgeving er voor de cliënt uitziet en waar hij wat kan vinden. En we
gaan in op de vraag of E-Health daadwerkelijk een aanvulling is en of er ook valkuilen zijn.

Workshop 6: Succesformule voor samenwerking met ketenpartners
Workshopleiders: Robert van den Berg (Dimence), Anke Bloo (Politie Deventer) en Marleen vd Lugt (Politie Deventer)

In deze workshop belichten we twee pilots in de gemeente Deventer.
In de samenwerking met de gemeente Deventer voeren we de landelijke pilot “mensen in
verwarring” uit. In deze pilot kunnen we vanuit het IHT een WMO indicatie afgeven voor
ondersteuning op psychosociaal vlak vanuit de WMO.
In samenwerking met de politie hebben we de landelijke pilot “Street Triage”. Binnen deze pilot
gaat een SPV’er met een politieagent de straat op. Ze reageren dan op meldingen van mensen met
verward gedrag.

Workshop 7: Ambulante dwang & drang – consequenties Wet verplichte ggz voor IHT
Workshopleiders: Bram Berkvens (GGZ Breburg) en Elnathan Prinsen (Dimence)

Eén van de doelen van IHT is om acute opnames te voorkomen. Maar hoever ga je daarin? Hoeveel
drang en misschien zelfs dwang kan, mag en wil je toepassen om een (gedwongen) opname te
voorkomen? We zetten kort uiteen wat de Wet verplichte ggz kan gaan betekenen voor het
ambulant werken en wat de implicaties zijn voor IHT. We gaan ook in op de vormen van drang en
dwang die nu al ambulant gebruikt worden.
Daarna discussiëren we aan de hand van stellingen over het onderwerp, zowel binnen de huidige
praktijk als in de toekomst als de Wet verplichte ggz van kracht wordt.

Workshop 8: Het (vergeten) kind binnen IHT
Workshopleiders: Fokkelien Hofstra (GGZ Friesland) en Manuela Edcius (GGZ Noord-Holland-Noord)

Gelukkig is er veel meer oog voor “vergeten” kinderen binnen IHT dan vroeger het geval was. De
vraag van veel hulpverleners is echter hoe we deze aandacht goed vorm kunnen geven, zowel in
beleid als inhoudelijk. In de workshop gaan we op zoek naar antwoorden.

Workshop 9: IHT en vaktherapie
Workshopleiders: Anne Postma (GGZ Friesland) en Herma Betten (GGZ Friesland)

In deze workshop geven we uitleg en ervaren de deelnemers vooral hoe Vaktherapie geïntegreerd
binnen de acute deeltijdbehandeling van IHT bij GGZ Friesland gegeven wordt. Hoe kan knippen en
plakken, schilderen en kleien de crisis bestrijden?

Casuïstiekbesprekingen
Deelnemers brengen een casus in waarin ze een dilemma hebben ervaren in het werken volgens de
IHT-methodiek. De acteurs Dolf Schoof en Kymo Schrader (beiden van GGZ Noord-Holland-Noord) spelen samen met de deelnemers de casussen uit en gaan naar aanleiding daarvan met de deelnemers in gesprek over dit dilemma.

Plenaire afsluiting
Onder leiding van Bas van Wel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de opbrengst van
de dag. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd? Wat kan dat betekenen voor de toekomst?