Presentaties workshops

Aan onderstaande 8 workshops kon op de Invitational Conference IHT dd 9 oktober worden deelgenomen:

Op het tabblad ‘verslag‘ staan tevens de bevindingen en de terugkoppelingen van de workshops.

 

Workshop 1 – gegeven door Moniek Obdeyn, Marcel Meussen (beiden Dimence) en Marguerite Elfrink (Pro Persona)

‘Samenwerking en positionering intern en extern’

Relatie IHT tot kliniek en ambulant. Bij wie ligt behandelverantwoordelijkheid?; poortwachtersfunctie; OGGZ; FACT, ambulant, klinisch; positie IHT bij crisis; verwijzing naar huisarts.

Presentatie + extra bijlage zie:

Workshop 1 Samenwerking en positionering intern en extern

Workshop 1 extra bijlage

 

Workshop 2 – gegeven door Elnathan Prinsen (Dimence) en Tineke Stikker (GGZ Nederland)

‘Ambulante Dwang & Drang’

Welke mogelijkheden zijn er binnen het kader van de wet verplichte GGZ?

workshop 2 Ambulante dwangbehandeling

 

Workshop 3 – gegeven door Jan Vellema, Alette Ruijter en ervaringsdeskundige Jacqueline Harskamp (allen GGZ NHN)

‘Werkwijze van IHT-teams’

Wie doet wat in het team? Verschillende disciplines in een IHT-team; heb je ervaringsdeskundigen nodig in een IHT-team? Shared case-loads, werktijden.

Presentatie zie link:

http://prezi.com/npvnt9kcgzrl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 

Workshop 4 – gegeven door Jurgen Cornelis (SPA), Nellieke de Koning (GGZ NHN) en Sabien Raams (Dimence)

‘Effectiviteit van IHT’

Hoe ga je meten? Welk meetinstrument ga je gebruiken?

Presentatie zie:

Workshop 4 Effectiviteit van IHT

 

Workshop 5 – Lianne Boersma (GGZ NHN) en Ruud Zuidmeer (Mentrum

‘Behandelmethodiek IHT’

Welk zorg kan een IHT-team bieden? Volgens welke behandelmethodiek ga je te werk? Welk behandelaanbod heb je? Wat wil je bereiken? Heb je wel of geen behandelrelatie? Wat doe je in de behandeldeeltijd?

Presentatie zie:

Workshop 5 Behandelmethodiek IHT

 

Workshop 6 – Mike Vervoort en Vera van der Hulst (beiden Rivierduinen)

‘E-health / ICT en IHT-werkwijze’

Zelfhulpmiddelen per internet; crisisvaardigheden; telezorg; daybook-app, doorlopende modules in ambulante behandeling, kan dat en hoe? Wat heb je nodig om E-health succesvol te laten verlopen?

Presentatie zie:

Workshop 6 E health ICT

Op 9 oktober is gebleken dat bij de meeste instellingen in Nederland interessante ICT projecten worden opgezet of reeds lopen. Om de vooruitgang te stimuleren zouden we graag kennis met elkaar willen delen. Ben je dus erg enthousiast over een website of een applicatie voor smartphone of tablet, stuur die dan door aan info@i-ht.nl. Gaarne horen we ook of je deel wilt nemen aan de ‚web’ redactie van het platform IHT.

 

Workshop 7 – gegeven door Ella Mutter (SPA) en Louise Drijver (Altrecht)

‘Suicidaliteit en transmuraal risicomanagement risicotaxatie’

Wat zijn de grenzen aan mogelijkheden van een IHT-team? Overdrachtsmomenten, behandelverantwoordelijkheid, wel of geen strak gebruik van de richtlijnen? Suicidenabespreking.

Presentatie zie:

Workshop 7 Suïcidaliteit_IHTdag

 

Workshop 8 – gegeven door Marina Verwijs (GGZ NHN) en Rob Laane (VGZ)

‘Financieringsvraagstukken rond IHT’

Hoeveel teams per aantal inwoners? Gebruik van crisis DBC, wat hoort in een crisis DBC? Grenzen aan de zorg, behandeling en ondersteuning, wat doe je wel en wat niet?

Presentatie zie:

Workshop 8 Financieringsvraagstukken IHT