Presentatie
Elnathan Prinsen (psychiater en manager zorg Dimence) kijkt terug op vijf jaar IHT in Nederland en geeft een overzicht van de ontwikkeling van IHT tot nu toe.

Zie presentatie: ochtend presentatie E. Prinsen Platform IHT 2017

 

Workshop 1: Worstelingen van een (startend) IHT team
Workshopleiders: Michiel Hilberts (GGZ Drenthe), Helmieke Nieman-de Leeuw (GGZ Drenthe) en Jan Vellema (GGZ Noord-Holland-Noord) 
Het starten van een Intensive Home Treatment (IHT) team doe je met de gehele organisatie. IHT is niet alleen een team in de organisatie, maar een visie die door het hele bedrijf moet worden overgenomen. De worstelingen die je kan hebben wanneer je een IHT team start zijn zeer gevarieerd en afhankelijk van hoe ver je als organisatie bent met het invoeren van deze werkvorm. Om een mooi beeld te geven van de verschillende worstelingen én resultaten in verschillende fasen is deze workshop een coproductie tussen één van de oudste teams en één van de jongste IHT teams van Nederland.

Zie presentatie: IHT in opbouw en IHT af

 

Workshop 2: Generieke module en triagewijzer
Workshopleiders: Oswald Bloemen (GGZ Centraal) en Jeroen Zoeteman (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)
In deze workshop wordt ingegaan op de Generieke module Acute Psychiatrie en wordt de betekenis hiervan besproken voor IHT teams. Daarnaast wordt met de deelnemers de triagewijzer besproken, de lopende pilots daarmee en de betekenis hiervan voor IHT teams. Na afloop zijn deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond deze twee thema’s en de kansen en uitdagingen die dit meebrengt voor de klinische praktijk.

Zie presentatie: Triagewijzer IHT werkcongres

 

Workshop 3: Ervaringsdeskundigheid in het IHT ‘ja’ of ‘nee’?
Workshopleiders: Jacqueline Gebe en Miriam Leunig (beiden GGZ Noord-Holland-Noord)
In deze workshop wordt met elkaar in debat gegaan over de voor- en/of nadelen van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen het IHT. Wat is de meerwaarde en is er wel een meerwaarde?

Zie presentatie: IHT presentatie ervaringsdeskundigheid

 

Workshop 4: De organisatie en implementatie van IHT
Workshopleiders: Ingrid Meijerman (Dimence) en Iteke Kramer (GGZ Friesland)
Werk je in een startend IHT team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop zijn er getallen over FTE, de werktijden, het werkgebied en aantal patiënten. Ook wordt er gesproken over de do’s en don’t van de implementatie.

Zie presentatie: IHT workshop organistaie en implementatie Iteke _

Mocht u ook de prezi presentatie van Ingrid Meijerman willen inzien, neem dan contact op met platform.iht@gmail.com

Workshop 5: IHT en E-health
Workshopleiders: Han van Zandbergen (GGZ Friesland), Ria de Jong (GGZ Friesland) en Mike Vervoort (Rivierduinen)
In een interactieve omgeving wordt getoond hoe E-health binnen de IHT gebruikt kan worden en hoe dit een mooie aanvulling kan zijn op de reguliere behandelcontacten. Ook wordt de werking van de portal getoond: welke onderdelen vanuit het kennisplein kun je voor de cliënt klaarzetten en hoe kan het toevoegen van een e-learning module een bijdrage leveren aan de behandeling? Tevens wordt laten zien hoe de digitale (portal) omgeving er voor de cliënt uitziet en waar hij wat kan vinden. En wordt erin gegaan op de vraag of E-health daadwerkelijk een aanvulling is en of er ook valkuilen zijn.

Zie presentatie: Ehealth en IHT 7 december

 

Workshop 6: Succesformule voor samenwerking met ketenpartners
Workshopleiders: Robert van den Berg (Dimence), Anke Bloo (Politie Deventer), Marleen v/d Lugt (Politie Deventer), Natasja Smits (Gemeente Deventer)
In deze workshop worden twee pilots in de gemeente Deventer belicht. In de samenwerking met de gemeente Deventer wordt de landelijke pilot ‘mensen in verwarring’ uitgevoerd. In deze pilot kan vanuit het IHT een Wmo indicatie afgegeven worden voor ondersteuning op psychosociaal vlak vanuit de Wmo.
In samenwerking met de politie hebben we de landelijke pilot ‘Street Triage’. Binnen deze pilot gaat een SPV’er met een politieagent de straat op. Ze reageren dan op meldingen van mensen met verward gedrag.

Zie presentatie: Presentatie Street-Triage 07-12 II

 

Workshop 7: Ambulante dwang & drang – consequenties Wet verplichte ggz voor IHT
Workshopleider: Elnathan Prinsen (Dimence)
Eén van de doelen van IHT is om acute opnames te voorkomen. Maar hoever ga je daarin? Hoeveel drang en misschien zelfs dwang kan, mag en wil je toepassen om een (gedwongen) opname te voorkomen? Er wordt kort uiteen gezet wat de Wet verplichte ggz kan gaan betekenen voor het ambulant werken en wat de implicaties zijn voor IHT. Ook wordt ingegaan op de vormen van drang en dwang die nu al ambulant worden gebruikt. Daarna vindt er een discussie plaats aan de hand van stellingen over het onderwerp, zowel binnen de huidige praktijk als in de toekomst als de Wet verplichte ggz van kracht wordt.

Zie presentatie: Ambulante dwangbehandeling IHT-congres 2017

 

Workshop 8: Het (vergeten) kind binnen IHT?
Workshopleiders: Fokkelien Hofstra (GGZ Friesland) en Manuela Edcius (GGZ Noord-Holland-Noord)
Gelukkig is er veel meer oog voor ‘vergeten’ kinderen binnen IHT dan vroeger het geval was. De vraag van veel hulpverleners is echter hoe we deze aandacht goed vorm kunnen geven, zowel in beleid als inhoudelijk. In de workshop wordt op zoek gegaan naar antwoorden.

Zie presentatie: het vergeten kind2

 

Workshop 9: IHT en vaktherapie
Workshopleiders: Anne Postma en Herma Betten (beiden GGZ Friesland)
In deze workshop wordt uitleg gegeven en ervaren de deelnemers vooral hoe Vaktherapie geïntegreerd binnen de acute deeltijdbehandeling van IHT bij GGZ Friesland wordt gegeven. Hoe kan knippen en plakken, schilderen en kleien de crisis bestrijden?

Zie presentatie: IHT Vaktherapie GGZ S 2tijl