Persbericht

Intensieve thuisbehandeling voor psychiatrische patiënten

 

Op donderdag 9 oktober kwamen ruim 130 hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg bij elkaar in De Observant te Amersfoort. Zij spraken over Intensive Home Treatment (IHT); een vorm van intensieve hulpverlening thuis voor mensen die vanwege ernstige psychische problemen in een crisissituatie zijn beland of daarin dreigen te belanden.

 

Twee jaar geleden introduceerden Dimence en GGZ Noord-Holland-Noord deze vorm van hulpverlening in Nederland. Bas van Wel, directeur Zorg bij Dimence: “Toen zaten we met hooguit tien mensen in een zaaltje hierover te praten. Vandaag zijn we met ruim 130 mensen van bijna 30 verschillende organisaties bij elkaar om onze kennis te delen en om van gedachten te wisselen over een landelijke richtlijn voor het aanbieden van deze vorm van intensieve behandeling.”

 

Psychiatrische zorg in eigen omgeving
Door met meerdere hulpverleners een intensief behandeltraject te starten, kan een opname in een psychiatrische kliniek worden voorkomen. De behandeling vindt thuis plaats, in de eigen vertrouwde omgeving en omringd door mensen die voor de patiënt in crisis belangrijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit de kans op een succesvolle behandeling vergroot. Marijke van Putten, raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord: “Het is pas twee jaar geleden dat de eerste instellingen in Nederland zich gingen bezighouden met IHT en nu zijn er al veel teams operationeel. Dat is heel bijzonder. IHT voorziet kennelijk in een behoefte. We willen graag dat patiënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving behandeld kunnen worden en dat zij zo lang mogelijk hun maatschappelijke en sociale rollen kunnen blijven vervullen.” De voorzitter van het familieplatform van GGZ NHN vult aan: “De familieraad van GGZ NHN was vanaf het begin betrokken bij het opzetten van IHT. Ik hoor van ouders dat het een behoorlijke impact heeft als er verschillende hulpverleners in een gezin komen en dat dit best moeilijk is. Dat is een belangrijk punt van aandacht in de ontwikkeling van de modelbeschrijving.” Er is dan ook niet voor niets aandacht voor zowel de patiënt als ook de mensen om hem of haar heen. Zij worden door een team van professionals intensief ondersteund.

 

Landelijke modelbeschrijving

Het doel van de bijeenkomst in Amersfoort was om kennis en ervaring te delen en zo een aanzet te geven voor een landelijke beschrijving voor deze intensieve, maar doelmatige behandelvorm. “Met een goede modelbeschrijving is duidelijk hoe IHT ingezet kan worden en vooral ook wat patiënten, familieleden, hulpverleners en verzekeraars van een IHT behandeling mogen verwachten”, zegt Marijke Van Putten. In het vervolg op deze dag komt het platform IHT op 1 december bij elkaar om de resultaten van deze dag te verwerken in de verdere ontwikkeling van de modelbeschrijving. De ontwikkelingen zijn te volgen op de website van het Landelijk Platform IHT www.i-ht.nl.

 

Landelijk Platform IHT

Het Platform IHT is een samenwerkingsverband van ggz-instellingen. De doelstelling van het platform is het delen van ervaringen met IHT. Op basis van deze ervaringen en onderzoek dat in overleg met het platform bij de aangesloten organisaties wordt uitgevoerd wordt het IHT-model geoptimaliseerd. Ervaring in Engeland met dit model leert dat het delen van een model en modelgetrouw werken de kwaliteit van de geleverde zorg sterk verbetert. Meer informatie op www.i-ht.nl.