Persbericht
Amersfoort, woensdag 30 november 2016

Eerste handboek in Nederland verschenen over intensieve thuisbehandeling voor psychiatrische patiënten

Ruim 250 hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg spraken vandaag op een Werksymposium in Amersfoort met elkaar over het toepassen en verbeteren van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een vorm van intensieve hulpverlening thuis voor mensen die vanwege ernstige psychische problemen in een crisissituatie zijn beland.

Hoofdredacteur en psychiater Elnathan Prinsen (Dimence) overhandigde het eerste exemplaar van het Handboek IHT aan Nic Vos de Wael (Landelijk Platform ggz) en Jessica Marinus (cliëntenraad van GGZ Friesland).

Het vandaag verschenen Handboek IHT is de eerste beschrijving van het Nederlandse IHT-model. Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling bij mensen thuis. In 2012 zijn Dimence en GGZ Noord-Holland-Noord de eerste IHT-teams gestart met als uitgangspunt dat behandeling in de thuissituatie leidt tot een beter en sneller herstel.

IHT-teams bieden hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook wordt het ingezet voor patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerking met naastbetrokkenen, zodat zij voldoende ondersteund worden als de patiënt thuisblijft, is daarbij belangrijk. De overtuiging dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie.

Het Handboek IHT is geschikt voor een breed publiek: van zorgverleners die al bezig zijn met IHT of dit overwegen, mensen die zelf psychiatrische crisissituaties meemaken tot onderzoekers, managers en bestuurders.

Meer weten over de intensieve zorg die IHT-teams bieden? Het interview met Elnathan Prinsen, psychiater bij Dimence, dat eind november 2016 is verschenen in ‘Het Brein’, een bijlage van de Volkskrant over ‘ambulantiseren en herstel’ leest u via https://www.mijngezondheidsgids.nl/iht-intensieve-zorg-als-moet/

Handboek IHT
Uitgever De Tijdstroom, Utrecht
ISBN 978 90 5898 305 3

Een recensie-exemplaar kunt u opvragen via directiesecretariaat@dimence.nl

Platform IHT
Het werksymposium ‘IHT in de praktijk’ is georganiseerd door het Platform IHT. Dit samenwerkingsverband van ggz-instellingen heeft tot doel om het delen van ervaringen met IHT te bevorderen. Kijk voor informatie op www.i-ht.nl