Vierde IHT symposium richt zich op het netwerk

Het vierde werksymposium IHT (Intensive Home Treatment), dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Platform IHT, richtte zich dit jaar op het netwerk rondom de behandeling. Het symposium vond donderdag 7 december 2017 plaats in het Van der Valk Hotel in Apeldoorn.

Gezien IHT zich steeds verder ontwikkelt, en het een antwoord kan zijn op vele soorten psychische crises, was er tijdens dit symposium aandacht voor samenwerkingen met gemeentes en WMO aanbieders. Ook ontwikkelingen uit de politiek werden behandeld, en er werd nagedacht over certificering en financiering voor de toekomst. Op het moment wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling.

Het symposium werd geopend door Bas van Wel, directeur Dimence, en door Elnathan Prinsen, manager zorg en psychiater bij Dimence. Ruim 200 professionals uit het hele land woonden het symposium bij, waar gedurende de dag meerdere workshoprondes werden gehouden. De dag werd afgesloten met een plenaire bijeenkomst.

IHT voor acute psychiatrische zorg

IHT (Intensive Home Treatment) is in 2012 ontwikkeld als antwoord op het beleid uit de Tweede Kamer om ‘bedden’ te verminderen, het zogenaamde ambulantisering. Het heeft als doel om personen die accuut psychiatrische zorg nodig hebben te behandelen in de thuisomgeving. Dit wordt gedaan door het bieden van kwalitatief hoogwaardige intensieve ambulante zorg door een multidisciplinair team.

Vorig jaar verscheen het IHT Handboek waarin de methode en het zorgmodel staan omschreven. ‘Echter, niet het model is heilig, maar goede zorg is heilig, aldus Elnathan Prinsen, één van de auteurs van het boek.