Logeerhuizen

Inleiding
Sommige organisaties vallende onder het Platform Intensive Home Treatment hebben geen Logeerhuis. Anderen hebben bijvoorbeeld acute deeltijd – patiënten maken bij deze organisaties gebruik van bed op recept ook om de patiënt structuur te geven in het activiteitenprogramma. Ook zijn er organisaties die nauwe afspraken hebben met opnameklinieken in hetzelfde gebouw als er toch opname nodig blijkt te zijn. Het IHT-team blijft hier zeer nauw bij betrokken.

Logeerhuizen zijn ‘normale’ huizen met een keuken, woonkamer en verschillende slaapkamers, waar gasten gedurende maximaal twee weken kunnen verblijven.

De huizen vormen een aanvulling op “volledig thuis behandeld worden” als opname niet noodzakelijk is. De huizen zijn voorzien van moderne communicatiemiddelen, die zorg op afstand mogelijk maken (telezorg scherm).

Voor wie is het logeerhuis bedoeld?
Logeerhuizen zijn bedoeld voor cliënten, die doorverwezen worden vanuit  het Intensive Home Treatment team (IHT- team), vanuit het FACT- team of door een team van divisie ouderen psychiatrie.

Doel
Het logeerhuis kan ingezet worden voor verschillende doeleinden;

  • Om een opname in een kliniek te verkorten. Door een korte periode in het logeerhuis te verblijven na opname in de kliniek en van daaruit door naar huis.
  • Om preventief in te zetten waarmee een crisis voorkomen kan worden. Dit kan een “rustmoment” betekenen voor iemand die psychiatrisch niet stabiel is en waarbij de thuissituatie te belastend is (denk aan de hectiek van een jong gezin), of de meneer/mevrouw in kwestie te belastend is voor de anderen in het gezin. Er is geen sprake van crisis.
  • Als opschaling op intensieve behandeling thuis, of als aanvulling op acute deeltijd behandeling
  • Cliënten kunnen vanuit het logeerhuis hun dagelijkse activiteiten en contacten voortzetten.

Aanmelding, werkwijze, criteria
Aanmeldingen verlopen via het IHT- team of F-ACT team. Verwijzende teams stellen de eigen indicatie. Regie over de bezetting van de logeerplekken en de doorstroming wordt gevoerd door het IHT-team.
Logeerplekken worden alleen overdag toebedeeld en ingevuld. Logeerplekken worden alleen toebedeeld aan cliënten die gegarandeerd beschikken over een eigen woonruimte alwaar ze zonder problemen kunnen terugkeren na een tijdelijk verblijf in het logeerhuis.

Begeleiding
Gasten die van het logeerhuis gebruik maken kunnen er 24 uur per dag verblijven, zeven dagen in de week, maximaal twee weken aaneengesloten. Gedurende een aantal uren op de dag is er een gastvrouw of gastheer aanwezig om de dagelijkse gang van zaken te regelen, om informatie te geven en praktische en emotionele ondersteuning te bieden. Individuele begeleiding wordt geboden vanuit het ambulante verwijzende team.

Teamleden komen zo vaak als nodig langs of de gast bezoekt zelf de locatie waar het team is gevestigd.

Zorgafstemmingsgesprekken, behandelplanbesprekingen e.d. vinden niet plaats in het logeerhuis maar in de thuissituatie of op de locatie waar het ambulante team zich bevindt.

De gang van zaken in het logeerhuis
In de logeerhuizen bevindt zich een gemeenschappelijke keuken en er zijn ter ontspanning spelletjes, boeken, tijdschriften, etc. aanwezig. In huis zijn alle huishoudelijke voorzieningen zoals een wasmachine en een koelkast aanwezig. De gast verblijft tijdelijk in het huis. Dit houdt in dat de gast ook verantwoordelijk is voor de eigen spullen, de kamer en voor de spullen van het huis.

Zelf mee te nemen
De gast neemt die spullen mee die hij/zij nodig heeft voor de lengte van het verblijf. Het gaat om kleren, toiletspullen, eten en drinken. Beddengoed en handdoeken zijn beschikbaar.

Leefklimaat
De gasten krijgen tijdelijk een sleutel van het huis. Per persoon die komt logeren worden de huisregels overhandigd. Deze zullen tevens terug te vinden zijn op intranet zodat deze van te voren door ambulante hulpverleners met hun patiënten besproken kunnen worden.

De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor de boodschappen en het bereiden van het eten.

Het logeerhuis is rookvrij, in de tuin is een “rookplek” gerealiseerd. Alcohol- en drugsgebruik is niet toegestaan. Bij vermoeden op gebruik wordt het verblijf per direct beëindigd.

Bezoek
Het is niet de bedoeling dat onze gasten bezoek ontvangen op de locatie van het logeerhuis, anders dan de ambulante begeleiding. Dit om het doel van het logeerhuis goed overeind te houden en overlast te voorkomen.

Bereikbaarheid
De betrokken teams zijn beschikbaar en bereikbaar tijdens de voor hen geldende werktijden. In het logeerhuis is voor de gasten bovendien een telefoonnummer aanwezig dat 24 uur per dag gebeld kan worden in geval van nood of vragen. Tevens zal er een telezorgpost komen zodat 24 uur per dag live contact mogelijk is.

Buiten de bereikbaarheid van de ambulante verwijzende teams, is na 22:00 het verpleegkundig team van de kliniek eerste aanspreekpunt, zij zullen zo nodig contact leggen met de SEPH.