Aanmelden Werksymposium
Platform IHT – 14 maart 2024

INSCHRIJVEN
Kies uw type inschrijving: A, B, C of D.
Vul vervolgens uw gegevens in en verzend uw inschrijving.
(U ontvangt binnenkort een e-mail met informatie over deelname)
Wilt u zeker weten of uw organisatie lid is van Platform IHT? Kijk dan op deze pagina voor een overzicht.

Aanmeldformulier Werksymposium Platform IHT 2024

TYPE INSCHRIJVING

Ben je cliënt zonder dienstbetrekking?

Ben je student zonder dienstbetrekking? (studenten: alleen DUO ingeschrevenen)

Correct ingevuld

6 + 11 =

Accreditatie aanvragen / toekenningen staan op de beschrijving van het Werksymposium Platform IHT op de website www.i-ht.nl

U ontvangt een bevestiging per mail van uw inschrijving, deze wordt automatisch
verzonden. Heeft u niets ontvangen? Kijk even in het spamfilter of neem contact met ons
op via platform.iht@gmail.com
Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per mail en is mogelijk tot 14 dagen voor
aanvang van de bijeenkomst. Hierna bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. U kunt
wel een vervanger sturen.
Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

* KEUZE WORKSHOPS

** KEUZE DISCUSSIEGROEPEN  1. Meer informatie over het programma en de workshops >